Interreg oproep 6: samen werken aan werk, juist in crisistijd

Interreg Vlaanderen-Nederland lanceerde op 2 april een zesde oproep voor aanmeldingen voor grensoverschrijdende projecten. Deze oproep richt zich op projecten ter versterking van de arbeidsmarkt. Er is ook geld beschikbaar voor projecten die binnen dat thema inspelen op problemen als gevolg van de coronacrisis.

Deze zesde projectoproep wordt afgesloten op 30 juni 2020. U hebt tot dan de tijd om een projectaanmelding in te dienen via het e-loket.

Verder informatie vindt u op hun website.