Maak werk van werkbaarheid

Wil je werk maken van de werkbaarheid van de jobs van je werknemers? Het Europees Sociaal Fonds (ESF) kan je hierbij helpen. Dien een projectvoorstel in binnen één van deze openstaande ESF-oproepen:Cartoon: GAL

Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid (ESF-oproep 317)
Met projecten binnen deze oproep willen we de werkbaarheid van jobs van werknemers verbeteren door het uitwerken van systemen en processen ter ondersteuning van het strategisch loopbaanbeleid. De focus ligt hierbij op het opzetten van een strategisch loopbaan- en compoetentiebeleid en het stimuleren van een cultuuromslag inzake leidinggeven.
Meer info over deze oproep vind je hier.
Indieningsdeadline: 30 juni 2015
Infosessie: 3 juni. Schrijf je hier in.

Anders organiseren (ESF-oproep 318)
Met projecten binnen deze oproep willen we de werkbaarheid van jobs van werknemers verbeteren door aanpassingen aan de organisatiestructuur van een onderneming te stimuleren. In deze oproep werken projecten aan het aanpassen van hun organisatiestructuur door het uitvoeren van een procesanalyse, het opmaken van een herontwerp, het doorvoeren van de organisatiekanteling in zowel de productiestructuur als de besturingsstructuur en het uitwerken van een systeem ter ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden in deze nieuwe situatie. In een laatste fase van het project kan ook ingezet worden op het bepalen van de fijnstructuur met het teamontwerp. Jobtechnische opleidingen en opleidingen inzake leiderschap zijn niet mogelijk binnen deze oproep.
Meer info over deze oproep vind je hier.
Indieningsdeadline: 30 juni 2015
Infosessie: 3 juni. Schrijf je hier in.

In geval van vragen over deze oproepen kan je steeds terecht bij de oproepbeheerders. De contactgegevens vind je telkens bij de oproep op onze website. Je vindt hier steeds een overzicht van alle openstaande ESF-oproepen.