MIss-X-stER - voor een duurzame mix!

De Vlaamse arbeidsmarkt is, zoals de hele samenleving, constant in beweging. Ze wordt steeds maar diverser, waardoor nieuwe opportuniteiten verschijnen. Om de evoluties op het vlak van gender tot uitdrukking te brengen, voelde ESF de nood aan een nieuwe naam voor de genderrubriek in de ESF-nieuwsbrief. ESF bevroeg het werkveld en kreeg van hieruit diverse leuke voorstellen.

De genderspitsen van het ESF verkozen het voorstel van Peter Haghedooren van NV Westvlees uit Staden: ‘MIss-X-stER-voor een duurzame mix!’ Doorslaggevend daarbij was de vaststelling dat dit voorstel alle facetten omvat waar de genderspitsen oog voor hebben: vrouwen én mannen, X en inclusie.

Ben je benieuwd wat de MIXER in petto heeft? Houd dan zeker de nieuwsbrief goed in het oog!