Nieuwe oproep: Opleidingen 21ste-eeuwse vaardigheden in ondernemingen

Om het levenslang leren binnen organisaties aan te moedigen, lanceert ESF-Vlaanderen een oproep rond opleidingen voor 21ste-eeuwse vaardigheden voor kort- en middengeschoolden (hoogeschoolde vijftigplussers vormen hierop een uitzondering). Het gaat over opleidingen inzake digitale geletterdheid, communiceren, creatief denken en handelen, kritisch denken en probleemoplossend denken en handelen, maar even goed samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.

De oproep richt zich op KMO’s, maar ook op grote ondernemingen en paritair beheerde fondsen. Projecten kunnen tot 80.000 euro aan subsidie ontvangen, micro en kleine ondernemingen dienen minimum 30% aan private inbreng te voorzien en middelgrote en grote ondernemingen minimum 50%.

Alle informatie kan u lezen in de oproepfiche op onze website