OESO erkent DIALOG-project (met Vlaamse deelname) als best practice

DIALOG is een grensoverschrijdend project dat de participatie op regionaal niveau wil verbeteren op gebied van werk en sociale economie,  door lokale belanghebbenden te betrekken bij beleidsbeslissingen. Om dit te realiseren maakt DIALOG een analyse van de huidige innovatieve bottom-up participatieprocessen in werk en sociale economie en brengt het goede praktijken in kaart.

De partners van het DIALOG-project komen uit Zwitserland, Duitsland, Spanje, Bulgarije en Vlaanderen. Vlaanderen wordt vertegenwoordigd door de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen van het departement Werk en Sociale Economie. Binnen het Vlaamse werkprogramma werden 3 grote acties opgezet:

- Samen met de SERV werd een klankbordgroep samengesteld met sociale partners, overheidsinstellingen en middenveldorganisaties om goede voorbeelden ruchtbaarheid te geven.
- Er werd een virtuele studieronde georganiseerd waarin 4 goede praktijken onder de loep werden genomen; Gent Stad in Werking, Sustatool, ‘Social partners on the digital fast track van de SERV’ en Right2Score.
- 26 experts en stakeholders in participatie werden geïnterviewd op gebied van innovatieve participatie binnen het domein van werk en sociale economie. De bevindingen, tips, aanbevelingen en quotes zijn te lezen in een Engelstalige rapport. De Nederlandstalige presentatie geeft een samenvatting weer van het rapport.

Toen de OESO op zoek was naar innovaties bij de overheid via grensoverschrijdende samenwerking, besloten de DIALOG-partners hun project in te dienen. Intussen is bekendgemaakt dat DIALOG erkend wordt als best practice. We vroegen een reactie aan Herlinde Smet, de Vlaamse coördinator van DIALOG: “ We voelen ons vereerd met die erkenning. Wat me vooral opviel tijdens mijn werk op dit project, was dat er in Vlaanderen reeds heel veel goede voorbeelden te vinden zijn van participatieprojecten zowel in het domein van werk en sociale economie als in andere domeinen. We staan heel ver op het gebied van praktijk en kennis en de politiek staat ook open om dit toe te passen in allerhande beleidsdomeinen. Nu komt het er nog op aan om die kennis en ervaring wat te bundelen en open te stellen voor iedereen die daar gebruik van wil maken".

Het DIALOG-project loopt van 01/08/2019 tot 31/07/2023. Het ontvangt 1.312.872 euro steun uit het INTERREG-programma, waarvan 178.916 euro voor ESF-Vlaanderen bestemd is.