Oproep DRIVE tijdelijk volzet

In de ESF-oproep DRIVE kunnen kmo’s uit de profit- en socialprofit gratis steun aanvragen om in hun organisatie een positieve werkomgeving te creëren die motivatie op een duurzame manier stimuleert. ESF werkt daarvoor met 4 gespecialiseerde dienstverleners die aan de slag gaan bij de kmo’s die zich bij ESF hebben aangemeld.

Op dit ogenblik is de maximale capaciteit bereikt en worden nieuw aanvragen op de wachtlijst geplaatst. Zij zullen worden gecontacteerd zodra nieuwe capaciteit beschikbaar is. 
Als u steun zoekt voor bepaalde concrete acties die kaderen binnen werkbaar werk kan u ook terecht bij de werkbaarheidscheque.