Oproep Outreach & Activering: extra middelen voor Brusselse projecten

Voor de openstaande oproep Outreach & Activering kunnen ook Brusselse organisaties een voorstel indienen. Ook voor hen gelden volgende financieringsvoorwaarden: 40% financiering d.m.v. ESF-middelen, 40% Vlaamse cofinanciering en 20% andere publieke of private middelen. Maar specifiek voor de Brusselse projecten heeft VDAB Brussel beslist om de laatste 20% financiële middelen te voorzien. Hiervoor werden er DAC-middelen vrijgemaakt voor € 500.000.. 

Dit betekent dat er voor de goedgekeurde Brusselse projecten 100% financiering wordt voorzien (40% ESF 20% VCF en 20% DAC).

Alle informatie over de oproep vind je op onze oproepenpagina