Over Johnny Depp, een onbewoond eiland en genderstereotypen

Een vrouw met een kinderwens is onvruchtbaar. Ze vliegt naar de Verenigde Staten om een draagmoeder te zoeken, maar onderweg stort het vliegtuig neer. Slechts drie personen slagen erin een onbewoond eiland te bereiken: de onvruchtbare vrouw, de piloot en Johnny Depp. Vijf jaar later worden ze dan eindelijk teruggevonden en er lopen twee kinderen rond die sprekend lijken op Johnny Depp. Hoe kan dat?

De oplossing van dit raadsel is dat de piloot de moeder is van de twee kinderen…. Dit simpele antwoord ligt toch voor velen niet voor de hand en dit is te wijten aan het feit dat we ‘piloot’ bijna automatisch associëren met een man. Het is belangrijk om te erkennen dat iedereen stereotypen en vooroordelen heeft; dit maakt immers deel uit van de normale werking van onze hersenen die vereenvoudigen om de wereld om ons heen begrijpelijk en behapbaar te maken.

Genderstereotypen zijn veralgemeningen over wat er verwacht wordt van jongens/mannen en meisjes/vrouwen in een specifieke sociale context. Het zijn over-vereenvoudigde ideeën over de verschillen tussen vrouwen en mannen: hun vaardigheden, psychologische houding, ambities, gedrag,….  Volgens deze veralgemeningen zijn typische kwaliteiten van vrouwen bijvoorbeeld: ‘lief’, ‘zorgzaam’ en ‘warm’; typische kwaliteiten voor mannen zijn: ‘ambitieus’, ‘assertief’ en ‘zelfstandig’. Mannen zouden daarom meer geschikt zijn om leiding te geven en vrouwen zouden beter voor de kinderen kunnen zorgen; een rolverdeling die nog steeds dominant is in Vlaanderen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat langdurige blootstelling aan stereotypen ertoe leidt dat deze aannames diep geworteld raken in onze hersenen als associaties en concepten. En hierdoor ervaren wij deze genderstereotypen niet alleen als een omschrijving van hoe vrouwen en mannen zijn, maar ook hoe vrouwen en mannen zich dienen te gedragen.

Het is goed om zich bewust te zijn van het bestaan van genderstereotypen, want zij beïnvloeden en beperken zowel vrouwen als mannen! ESF-Vlaanderen hecht daarom veel belang aan het sensibiliseren rond gendersensitief denken.

Tips en inspiratie nodig om succesvol te sensibiliseren en genderstereotypen te doorbreken? Kijk hier!