Persbericht: Europa en Vlaanderen investeren 30 miljoen euro om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken

 

Europa en Vlaanderen investeren 30 miljoen euro om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse Overheid trekken samen 30 miljoen euro uit om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Ze geven groen licht aan 74 projecten om de komende 2 jaar 10.000 mensen te bereiken en te begeleiden. Het gaat om mensen die vandaag niet actief zijn op de arbeidsmarkt. De projectuitvoerders zijn partnerschappen van lokale besturen,  werkgevers en ngo’s met expertise in het begeleiden van de doelgroep.

De partnerschappen gaan op zoek naar personen die niet gekend zijn of uit beeld zijn bij arbeidsmarktinstanties. Een belangrijke eerste stap ligt dan ook in het outreachend werken, het bereiken van mensen in hun leefomgeving. Een volgende stap is het opstarten van geïntegreerde trajecten op maat. 68 projecten bouwen met deze mensen een intensieve begeleiding uit om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. 6 projecten hebben een specifieke focus. Zij zetten tewerkstellingstrajecten op om de inactieven te matchen met concrete vacatures.

Volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters zal deze investering bijdragen tot het verhogen van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen en een antwoord bieden op de krapte op de arbeidsmarkt.

 

Afbeelding: Philippe is een begeleider bij Compaan die Midden- en Oost-Europese migranten begeleidt naar werk