Recordjaar 2020 voor de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen

In het jaar 2020 lanceerden we 32 nieuwe ESF-oproepen, met voorsprong het grootste aantal in de huidige programmaperiode. We wezen 81,1 miljoen euro ESF en 57,5 miljoen euro Vlaamse cofinanciering toe, ruim twee keer meer dan het jaar voordien. We behandelden 450 projectaanvragen en keurden er 302 goed, een slaagpercentage van 67%. We bereikten 339 organisaties en 52.680 deelnemers.

Deze grote volumes waren natuurlijk nodig omdat het huidige programma stilaan ten einde loopt en we alle programmamiddelen willen benutten. Maar 2020 was allesbehalve een jaar van business as usual.  We voerden een aantal hervormingen door en brachten nieuwe thema’s en accenten binnen. Teveel om op te sommen; we pikken er enkele uit. Zo speelden we met ESF in op de coronaproblematiek door e-leren, e-begeleiden en e-coachen uit te breiden in diverse oproepen. We sprongen op de kar van de circulaire economie met de oproep Circulair Werk(t)! In de oproep opleidingen in bedrijven trekken we nu volledig de kaart van de 21ste-eeuwse vaardigheden. We herhaalden de oproepen cybersecurity en artificial intelligence om bedrijven te wapenen in de transitie naar een digitale economie. De oproep DRIVE introduceerde een laagdrempelige manier om organisaties bij te staan om positieve, motiverende en dynamische werkvloeren te creëren. We lanceerden ook Anders organiseren 2.0 die grondig afwijkt van zijn voorgangers en die begeleid zal worden door een Raad van Wijzen. Met de experimentele oproep LEO willen we de impact meten van verschillende leiderschapstrajecten op de motivatie van medewerkers.
We zetten in 2020 ook sterk in op sociale inclusie. We verlengden de projecten ‘Outreach & activering’ en keurden een serie nieuwe projecten goed. Dat resulteert vandaag in meer dan 80 ESF-projecten die het activeringsbeleid structureel helpen verbreden naar andere groepen dan de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. De lokale partnerschappen voor jongeren zijn aan de slag gegaan om op lokaal niveau een beter afgestemde dienstverlening voor kwetsbare jongeren te realiseren. In de oproep Inclusieve Ondernemingen staan de promotoren ondernemingen bij om de instroom en retentie van medewerkers duurzaam te ondersteunen door inclusieve werkvloeren te creëren.

In 2020 hebben we bij meerdere oproepen overheidsopdrachten gelanceerd om promotoren procesmatig te begeleiden of om lerende netwerken op te zetten die de uitwisseling van kennis en expertise bevorderen. De lerende netwerken verzamelen lessen en aanbevelingen om mee te geven aan het beleid en om de ESF-werking verder te verbeteren.

De afdeling ESF en duurzaam ondernemen had in 2020 niet alleen zijn handen vol aan een drukke ESF-agenda. Ook de andere programma’s die we beheren draaiden op volle toeren. In het AMIF-programma hebben we 12 nieuwe oproepen gelanceerd en 44 nieuwe projecten goedgekeurd. We hadden 35 sectorconvenants in beheer en we startten onderhandelingen op voor de volgende generatie.  We evalueerden 275 aanvraagdossiers voor werkbaarheidscheques en keurden er 204 goed. Ten slotte is onze afdeling ook mee verantwoordelijk voor het Vlaamse beleid inzake duurzaam ondernemen. De Sustatool die we lieten ontwikkelen om organisaties te ondersteunen bij het voeren van een duurzaamheidsbeleid, werd in 2020 door 100 organisaties actief gebruikt. Als MVO Vlaanderen hielpen we ook mee met de organisatie van het SDG-forum waar 1088 mensen aan deelnamen.