Terug aan de slag na een burn-out met coach en app

Re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten is vandaag opnieuw een actueel thema. In België is bijna een half miljoen mensen langdurig ziek. Terug aan de slag gaan na een langdurige afwezigheid wegens ziekte is een fragiel proces met veel hindernissen. Kunlabora, een sociaal bewogen IT-bedrijf uit Leuven, werkte in het ESF-project ‘Povigo’ (Esperanto voor empowerment) een aanpak uit om mensen te helpen die na een burn-out opnieuw aan de slag willen. De projectpartners waren AP Hogeschool Antwerpen, Groep Intro en Idea Consult.

Kris Aerts, customer proxy & outreacher bij Kunlabora, licht de aanpak toe. Povigo combineert de inzet van een coach met het gebruik van een digitale tool, de Povigo-groei-app. De klant -dit is de persoon die een re-integratietraject doorloopt- houdt in deze app een tijdlijn bij, een soort dagboek waarin zowel werkgerelateerde activiteiten als persoonlijke reflecties kunnen worden bijgehouden. Ook feedback van de coach en de app worden opgenomen in de tijdslijn. De klant noteert in de app aan welke soft skills hij of zij gaat werken en vinkt aan welke stappen afgewerkt zijn. De app legt uit welke skills belangrijk zijn voor de arbeidsmarkt en geeft tips op maat. Deze werkwijze legt het eigenaarschap over het traject bij de klant. De jobcoach heeft geen rechtstreekse inzage in het dagboek, maar de app genereert ‘woordenwolken’ en ‘sentimentgrafieken’ die de coach duidelijk maken hoe de klant zich voelt en waar hij of zij mee bezig is. Op die manier is het contact tussen coach en klant niet beperkt tot hun vaste contactmomenten maar staan zij als het ware doorlopend met elkaar in verbinding. 

Kris Aerts blikt tevreden terug op het ESF-project, dat binnenkort wordt afgerond. De app biedt een duidelijke meerwaarde als digitaal verlengstuk in het re-integratietraject en kan zeker ook ruimer worden toegepast dan alleen bij mensen die na een burn-out terug aan de slag willen. Bij het uittesten van de app waren enkel de jobcoaches van partnerorganisatie Groep Intro betrokken, maar nu is de app vrij beschikbaar voor iedereen. Geïnteresseerden kunnen daarvoor contact opnemen met Kunlabora. Gebruikers zullen enkel de kosten voor hosting en onderhoud moeten dragen om Povigo in de huidige vorm te gebruiken. Uitbreidingen op maat kunnen zeker ook, zowel technisch als inhoudelijk. 

Eind vorig jaar veroverde Kunlabora de titel van ESF-ambassadeur voor het Povigo-project. Ze willen het ambassadeursbudget van 10.000 euro gebruiken om 3 thema’s onder de aandacht te brengen: burn-out, de  meerwaarde van digitale tools bij de aanpak van sociale uitdagingen, en de faciliterende rol die het ESF daarin kan spelen. Ze hopen ook de groei-app op grotere schaal ingang te doen vinden in Vlaanderen.

Geïnteresseerd in Povigo? Klik hier voor meer info