Tool voor het in kaart brengen van personen uit derde landen.

De EU ontwikkelde een tool voor het in kaart brengen van competenties van personen uit derde landen, de “EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals”.

De tool kan gebruikt worden door alle dienstverleners die werken met anderstaligen om zicht te krijgen op hun vaardigheden, competenties, kwalificaties en ervaringen. Het doel van deze tool is dat de dienstverlener en cliënt samen de vragen overlopen en op die manier een profiel opstellen van de competenties en samen ook volgende stappen in het traject vastleggen.

De tool is niet bedoeld als instrument voor erkenning of validering van competenties, maar het is wel een degelijke methodiek om competenties in de brede zin van het woord zichtbaar en bespreekbaar te maken en te identificeren wat mogelijke verdere stappen zijn in het traject.

Vooral interessant is dat het instrument meertalig is. Het is beschikbaar in alle EU-talen en daarnaast ook in een aantal veel voorkomende moedertalen van nieuwkomers (o.a. Arabisch, Farsi, Pashto, Turks). Het is mogelijk om twee talen tegelijkertijd op één scherm te zien, waardoor de taalbarrière tussen begeleider en cliënt wordt verminderd.

VDAB zal het instrument implementeren in haar aanpak “screening aanpak tot de arbeidsmarkt”.
Duitsland gebruikt het instrument ook, weliswaar in combinatie met een reeks andere instrumenten die op een meer diepgaande manier verder competenties en ervaringen in kaart brengen en valideren.

Alle info, inclusief een instructievideo en handleiding, zijn hier terug te vinden.