Uitgeverij Vanden Broele en IDEA Consult lanceren subsidiemanager

IDEA Consult en Uitgeverij Vanden Broele slaan de handen in elkaar om het subsidielandschap efficiënt tot bij u te brengen.
Ze ontwikkelden een nieuwe tool om subsidies te zoeken en op te volgen voor lokale besturen en bovenlokale organisaties in Vlaanderen.

www.subsidiemanager.be