Veertien organisaties krijgen van ESF groen licht om proefprojecten rond duaal leren op te zetten in het hoger- en volwassenenonderwijs.

Sinds de start van duaal leren in het schooljaar 2016-2017 werden al 50 duale studierichtingen ingericht in het secundair onderwijs. Nu wil ook het hoger- en volwassenenonderwijs de mogelijkheden van duaal leren onder de loep nemen. De combinatie van het verwerven van vaardigheden op school en op een werkplek kan immers ook voor studenten een sterkere uitgangspositie op de arbeidsmarkt bieden.
De 14 proefprojecten die door het ESF werden goedgekeurd zullen onder meer nagaan voor welke opleidingen het duaal leren mogelijkheden biedt, hoe werkgevers, hogescholen en universiteiten samen duale trajecten kunnen opzetten en wat het statuut is van de student in een duaal traject.
Bij de projectuitvoerders vinden we voornamelijk instellingen uit het hoger- en volwassenenonderwijs. Enkele projecten worden getrokken door andere actoren zoals werkgevers- of sectororganisaties.
De Vlaamse overheid en het Europees Sociaal Fonds trekken samen 1,5 miljoen euro uit voor deze proefprojecten. De promotoren krijgen 18 maanden tijd om hun projecten uit te voeren, te evalueren en beleidsaanbevelingen over te maken aan de Vlaamse overheid.