VLEVA en het Departement WSE organiseren een evenement over de integratie van vluchtelingen en nieuwkomers in de arbeidsmarkt

Eén van de landenspecifieke aanbevelingen voor België van de Europese Commissie is dat België in 2017 en 2018 ervoor moet zorgen dat de meest achtergestelde groepen, met inbegrip van mensen met een migratieachtergrond, gelijke toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

Op woensdag 10 oktober van 09.00 u. tot 13.00 u. ontdekt u hoe Vlaanderen tegemoetkomt aan deze aanbeveling. Het evenement gaat door bij VLEVA (Kortenberglaan 71, 1000 Brussel).

Programma:

09.00 u. Registratie en koffie
09.25 u. Verwelkoming
09.30 u. Europees Semester-officer Xavier Vandenbosch over het Europees kader
09.45 u. Voorstelling project Gent - Werkplek Vluchtelingen Gent
10.15 u. Voorstelling project Antwerpen - Activering Vluchtelingen Antwerpen
10.45 u. Koffiepauze
11.00 u. Projectvoorbeeld uit Nederland
11.30 u. Projectvoorbeeld Jobroad, Accent Jobs
12.00 u. Paneldebat
12.45 u. Round-up en broodjeslunch

De voertaal van dit evenement is Engels. Schrijf je hier in!

Heb je vragen? Contacteer Nand via nand.deklerck@vleva.eu of Hanne via hanne.deroo@vleva.eu.