Vul deze survey in en help het 'Pact for Skills' versterken

De Europese commissie wil de impact van het Pact for Skills versterken door de stakeholders te bevragen die omgaan met bij- en omscholing van mensen op beroepsactieve leeftijd. De survey invullen duurt maximum 15 minuten en staat open tot 12 oktober.

VUL HIER DE SURVEY IN

 

Pact for Skills

In de Europese Skills Agenda heeft de Europese Commissie een Pact for Skills voorgesteld (officieel gelanceerd in november). Het is een nieuw engagementmodel voor vaardigheden die helpen de COVID-19-uitdagingen en de ambities van het hersteltraject aan te gaan. Het pact wil ook de industriële strategie van de EU en de groene en digitale transitie waar maken.

Vaardigheden zijn de sleutel voor de toekomst. Er is een groeiende behoefte om te leren en te blijven leren om de uitdagingen aan te gaan. Alleen door samen op te treden, kunnen we de omvang van de verandering bewerkstelligen die nodig is om een ​​sociaal inclusief economisch herstel te bevorderen. In het kader van het pact zullen de industrie, publieke en private werkgevers, sociale partners, aanbieders van onderwijs en opleiding- en uitzendbureaus worden opgeroepen om samen te werken aan gedeelde visie en acties.

Het pact heeft tot doel alle relevante belanghebbenden te mobiliseren en te stimuleren om concrete maatregelen te nemen voor de bijscholing en omscholing van mensen op beroepsactieve leeftijd. En, waar relevant, de inspanningen te bundelen dankzij partnerschappen. Dit kan geïmplementeerd worden via:

  • individuele toezeggingen van bedrijven of andere belanghebbenden;
  • de inzet van bestaande organisaties / partnerschappen;
  • de lancering van grootschalige Europese publiek-private partnerschappen met meerdere belanghebbenden.

 

European Skills Agenda

De European Skills Agenda is een vijfjarenplan om individuen en bedrijven te helpen meer en betere vaardigheden te ontwikkelen. Vaardigheden die ze kunnen inzetten door:

  • versterking van duurzaam concurrentievermogen, zoals uiteengezet in de Europese Green Deal
  • sociale rechtvaardigheid waarborgen en het eerste beginsel van de Europese pijler van sociale rechten in praktijk brengen: toegang tot onderwijs, opleiding en levenslang leren voor iedereen, overal in de EU
  • veerkracht opbouwen om op crises te reageren, op basis van de lessen die zijn geleerd tijdens de COVID-19-pandemie