Vzw BlinkOut op wereldautismedag: "Wij willen geen mensen aanpassen, maar situaties aanpassen."

Waarom vragen we aan mensen die ‘anders zijn’ om zich aan te passen aan de soms rigide structuren, terwijl we eigenlijk moeten durven om onze eigen werkwijzen onder de loep te nemen? Dat is het uitgangspunt van vzw BlinkOut met hun ESF-project ‘kLink. Naar aanleiding van Wereldautismedag vertellen zij over hun mensgerichte werking.

Vzw BlinkOut omschrijft zichzelf als een vindplek waar mensen gehoord en gezien worden, waar ze gewoon mogen ‘zijn’ en waar ze zonder afspraak kunnen binnenstappen. Door de deur volledig open te zetten en een warm welkom zonder voorwaarden te bieden, boort BlinkOut de mogelijkheid aan om samen verder in beweging te komen.

BlinkOut vertrekt daarbij vanuit de persoon die voor hen staat. De projectmedewerkers en coaches zetten de talenten en competenties van de mens centraal en gaan na wat er aan de situatie moet veranderen, zodat deze mensen hun potentieel kunnen waarmaken. Dagelijks bestuurder bij BlinkOut Natalie vertelt: “Ooit zei een deelnemer ons: ‘Hier ben ik geen probleem dat moet worden opgelost’. Dat is fundamenteel in onze visie. Wij willen geen mensen aanpassen, maar situaties aanpassen, zodat mensen zich comfortabel voelen.”

De begeleidingsaanpak van het ESF-project ‘kLink is gericht op de onzichtbare drempels die verbinding in de weg staan, zoals bijvoorbeeld autisme. Bij mensen met autisme verloopt de informatiewerking anders. Het is een onzichtbare drempel die altijd aanwezig is en een serieuze impact kan hebben op hun leven.

Natalie: “Sommige personen met autisme zijn heel goed in camoufleren of compenseren, in heel hard hun best doen en volhouden, tot het niet meer lukt. Vaak is er een laag zelfbeeld, omdat ze zich niet bewust zijn van hun eigen extra inspanning door hun andere waarneming. Ze denken dat ze harder hun best moeten doen, vinden zichzelf soms zwak omdat ze snel vermoeid of angstig zijn, hebben soms een heel klein of geen netwerk.”

(© Natalie Deviaene; Natalie en haar zoon aan zee. Haar zoon heeft autisme.)

De pijlers in het traject van BlinkOut komen sterk tegemoet aan de uitdagingen bij mensen met autisme. De coaches werken binnen dit verhaal aan vier specifieke pijlers.

Natalie: “De pijlers veiligheid, verbinding, autonomie en competentie vormen het fundament waardoor deelnemers opnieuw grip krijgen op hun leven en zicht op hun talent. Het besef van kwetsbaar krachtig echt mee te tellen werkt verbindend en duurzaam. Inzicht in die eigen kracht en kwetsbaarheid verhoogt de kans op participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. We geloven in kleine stapjes met veel oefenkansen op maat, zodat mensen opnieuw durven en in zichzelf geloven.”

Voor mensen met autisme vertaalt deze visie zich in individuele coaching, ontmoetingsmomenten, workshops en oefenlabo’s. Daar leren ze grenzen voelen en benoemen, energie doseren en pauze vragen, noden en spanningen zichtbaar en bespreekbaar maken, omgaan met conflicten…

 

(© Natalie Deviaene; de stilteruimte en inkom van vzw BlinkOut.)

Natalie: “Voor mensen met autisme is deze aanpak vaak heel verhelderend en duidelijk, maar ook nieuw. We gaan ‘den hoek af’ niet camoufleren, maar leren ernaar te kijken. Wat we voelen en waarnemen is nooit fout en moet dan ook niet verstopt worden. Bewust worden dat het anders is dan bij anderen en dat iedereen zich mag tonen, is een belangrijke klik. Daardoor komt er een perspectief dat er voorheen niet was. Autisme is nooit een excuus voor bepaald gedrag of waarom iets niet kan. De grote oefening is: ik kan als…  Het traject biedt inzichten, een soort handleiding, met mogelijkheden om situaties en contexten aan te passen.”

Meer info over dit project op de ESF-projectenkaart of via de website van BlinkOut.