Webtool: Handvaten om te werken met Roma

Hebt u vragen over uw Roma-doelpubliek of zoekt u naar handvaten om met Roma te werken?

Klik dan door naar onze nieuwe tweetalige webtool https://roma.foyer.be/

De Dienst Roma & Woonwagenbewoners van de Foyer bundelde haar expertise en inzichten vanuit jarenlange terreinervaring. Thema’s als onderwijs, huisvesting, tewerkstelling, bedelen komen uitgebreid aan bod met concreet advies, informatie en video-getuigenissen van Roma-bemiddelaars. U vindt er een uitgebreid pakket educatief materiaal om in de klas rond Roma te werken (10-14 jaar). Hiernaast zijn er tal van videoreportages en artikels over verschillende actuele onderwerpen opgenomen in de website. De webtool wordt regelmatig geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe info en inzichten.