Werkbaar en productief telewerken! Hoe doet u dat?

Telewerken was voor corona al een gangbare praktijk in heel wat Vlaamse ondernemingen en organisaties. Sinds corona raakte telewerken nog verder verspreid.

Maar hoe pakt u dat het beste aan? Zijn er afspraken op papier nodig? Kunt u te veel telewerken? Hoe houdt u het eerlijk tegenover werknemers die niet kunnen thuiswerken?
De Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV) verzamelt alle informatie en do’s en don’ts gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op de website: www.werkbaarwerk.be/telewerken.

Voor het opzetten van een telewerkbeleid kan u gebruik maken van de werkbaarheidscheque.
Binnen onze oproep 21ste eeuwse vaardigheden moedigen we indieners aan om opleidingen rond telewerk te organiseren.

 

Telewerkbeleid opzetten met de werkbaarheidscheque

De werkbaarheidscheque is een tegemoetkoming van maximum 10.000 euro die u kan aanvragen als u te weten wil komen waar u als organisatie staat op vlak van werkbaar werk. U voert een scan uit waarmee u de graad van werkbaarheid in uw organisatie in kaart brengt. U kan dat zelf doen of u laten begeleiden door een expert. Na de scan kunt u een actieplan opstellen.

Als gevolg van COVID-19 is het toepassingsgebied van de werkbaarheidscheques verruimd. U kan de cheque nu ook inzetten voor het uitwerken van een telewerkbeleid. Mogelijke acties zijn het aanpassen van werkposten of van de arbeidsorganisatie, competentieversterking om die aanpassingen te kunnen uitvoeren, aanpakken van de gevolgen op het psychisch welzijn van medewerkers en werkgevers. Meer info op de website.