Openstaande oproepen

Oproep
548
Deadline: 
maandag, 28 februari, 2022

Wat?

Dit betreft een gesloten oproep voorbehouden voor een partnerschap dat minimaal bestaat uit VDAB en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG), in het kader van de ter beschikking gestelde Europese REACT-EU-middelen.

De COVID-19 pandemie veroorzaakt een grote disruptie op onze Vlaamse arbeidsmarkt. Vastberaden pakken we in Vlaanderen de gevolgen van de coronacrisis aan, vanuit de doelstelling een veerkrachtige en inclusieve Vlaamse arbeidsmarkt te realiseren. We focussen op maatregelen en initiatieven rond drie assen: education, skills, labourmarket.

Oproep
545
Deadline: 
woensdag, 30 november, 2022

Wat? 

Met deze oproep willen we lokale besturen in Limburg aanzetten om op lokaal niveau (bv op niveau van een stad, gemeente of wijk) actief de mogelijkheden te verkennen en stappen te zetten om samen met lokale stakeholders een leerecosysteem uit te bouwen dat alle kansen in de omgeving voor talentontwikkeling optimaal benut. 

Oproep
544
Deadline: 
donderdag, 31 maart, 2022

Deze oproep richt zich exclusief tot organisaties die een project uitvoerden binnen oproepen 459 en 470 ‘Innovatie door exploratie’ en oproepen 460 en 471 ‘Innovatie door adaptatie’.

VERKENNINGSRONDE

Wat?

De afdeling ESF&DO gaat op zoek naar enthousiaste netwerkorganisaties om in de toekomst samen met ons werk te maken van competentiechecks bij ondernemingen in Vlaanderen.

Oproep
494

Deze oproep richt zich exclusief tot organisaties die een project uitvoerden binnen oproep 393 ‘Innovatie door exploratie’ en oproep 394 ‘Innovatie door adaptatie’. Met deze oproep ondersteunen we organisaties die een succesvolle pilot uitvoerden en impact aantoonden om de ontwikkelde dienstverlening op te schalen.