Projecten

Organisatie: 
HEVERLEE
A:
Interleuvenlaan 58 3001 Leuven
W:
Projectverantwoordelijke: 
Vandenbroeck Sofie
T:
016 390 513
Partners: 
ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL

In balans

Voor veel werkende mensen is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen gaan werken, het huishouden, zorg voor kinderen, hobby’s, vrienden en familie, gaan sporten, … Uit onderzoek van Statbel (2019) blijkt dat één op drie van de 18- tot 64-jarigen moeilijkheden ervaart om werk en gezin te combineren. (https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/focus-op-d...). Hoewel steeds meer vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt, blijkt dat ze ook nog een groot deel van de huishoudelijke taken en zorgtaken op zich nemen. Uit onderzoek naar de verschillen in tijdsbesteding tussen mannen en vrouwen blijkt dat vrouwen meer tijd besteden aan het huishouden dan mannen (gemiddeld 1 uur en een kwartier per werkdag meer) en dat ze dubbel zoveel tijd besteden aan kinderzorg en opvoeding. Vrouwen houden minder vrije tijd over dan mannen; ongeveer 45 minuten minder per weekdag en een uur minder per weekenddag. Voor vrouwen is het dus een grote uitdaging om de balans tussen werk en privé te vinden omdat ze vaak schipperen tussen meerdere veeleisende rollen. Daarnaast breidt de genderkloof ook uit vanaf het ouderschap. Het moeilijk verzoenen van het werk en het gezin heeft niet enkel een invloed op het individueel welzijn, maar dus ook op carrièrekansen. Vanuit innovatieve exploratie willen we daarom een kwaliteitsvol concept ontwikkelen die werknemers -mannen en vrouw, in welke gezinssituatie dan ook- op een gelijkwaardige manier versterkt, om die werk-privé balans te behouden of te herstellen.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€149 523.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€149 523.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€299 047.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€0.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€0.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€0.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
9096
Oproep: 
Oproep Innovatie door exploratie
Thema's: 
Inclusie van kwetsbare groepen
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
5
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
02/09/2021
Looptijd van het project: 
01/06/2020 tot 31/01/2023
Website: 
Oproepnummer: 

470