Projectopvolging door rapportering

Tijdens de looptijd van een project wordt er gevraagd tussentijds te rapporteren over de voortgang van het project, zowel inhoudelijk als financieel. De tussentijdse rapportering gebeurt via de ESF-applicatie. Éénmaal over een bepaalde periode gerapporteerd, wordt deze periode als afgelopen beschouwd.
Hieronder vind je een demo voor het opstellen van je rapport:

Bijlagen: