The skills match

Wat?

Kortgeschoolden inschakelen bij tekort aan … hooggeschoolden
Korter geschoolde medewerkers kunnen allerlei basistaken, zoals logistieke ondersteuning en installeren van materiaal overnemen van hoog opgeleiden. Zo kan men het grote tekort aan gekwalificeerd personeel een beetje verhelpen. Men zoekt dus naar jobopportuniteiten voor kortgeschoolden via deze matchingtool ‘dothematch.be’, maar hij wil vooreerst sensibiliseren. Men wil de stereotype denkwijze doorbreken door de focus te leggen op competenties in plaats van op functies, diploma’s, certificaten,… en dit zowel voor werkgevers als werknemers. De tool houdt rekening met competenties en randvoorwaarden, terwijl hij bedrijven wijst op de kwaliteiten van kortgeschoolden.

Hoe?

Iedereen zoekt match op het web

Wie dit soort matchingproject opzet, moet simultaan ingrijpen op de vraagzijde (werkgever) en aanbodzijde (werknemers) van de arbeidsmarkt. Deze tool vormt een praktisch instrument hiervoor, meer bepaald een online webapplicatie, zowel geschikt voor werkgevers als werknemers (hier kortgeschoolden), die de match uitvoert aan de hand van meervoudige kwalitatieve criteria. De tool wil de kortgeschoolden duidelijke informatie geven betreffende mogelijke, ondersteunende functies (capaciteiten, taken,…) om foute percepties te doorbreken. Concreet: via het invullen van een vragenlijst krijgen zij een lijst met de jobprofielen die het meest aansluiten bij hun huidig competentieniveau. Via deze lijst kunnen ze doorklikken voor meer informatie. De kortgeschoolde krijgt een lijst met jobprofielen, gerangschikt volgens het percentage matching, aangevuld met testimonials en informatie over de werkcontext zelf. De werkgever bekomt een lijst met referentieprofielen gerangschikt volgens overeenkomst met het gewenste functieprofiel.

Voor wie?

Bedrijven en sectoren met arbeidskrapte

Zowel individuele werkgevers als groepen van werkgevers kunnen hiermee aan de slag en zich bewust worden van mogelijkheden om kortgeschoolden taken te laten overnemen, zodat hooggeschoolden meer hun handen vrij hebben voor hun eigenlijke werk en dus hun tekort minder nijpend wordt.

Achtergrond

ICT-sector ziet onontgonnen gat in de arbeidsmarkt

Oorspronkelijk is dit project zuiver gendergericht en heet het e-Gender. Promotor is Flanders Multimedia Valley. Het is erop gericht de ICT-sector te voorzien van een toestroom aan kortgeschoolde vrouwen. Het wil zowel deze sector met een schrijnend tekort aan werkkrachten als de vrouwen zelf sensibiliseren en aanzetten tot matching.

Auteurs en contacten

Contact voor meer info
Projectmanager e-gender,
Veerle Stevens – Elab -
Huis de Corswarem – Maastrichterstraat 63 – 3500 Hasselt
T. 011 300 253 – e. vstevens@fmv.org.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: