Stem(sters)

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Het project STEM(sters) heeft tot doel om meer meisjes/vrouwen aan te trekken tot STEM-opleidingen en beroepen door vacatures en studiebrochures aantrekkelijker te maken voor deze groep middels het gebruik van genderfaire taal. STEM staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics.
Onderzoek toont aan dat de Nederlandse taal niet genderneutraal is en dat afhankelijk van de woordkeuze en zinsconstructies om STEM-beroepen te beschrijven, meisjes en vrouwen meer geïnteresseerd zijn in een carrière in STEM-sectoren. Daarnaast ontbreekt het in Vlaanderen aan richtlijnen voor en informatie over het correct gebruik van genderfaire taal ter omschrijving van vacatures en studiebrochures. Dit in tegenstelling tot veel Europese landen zoals Italië, Duitsland en Engeland.
Gezien het belang van een grotere instroom van mensen in STEM-beroepen en de empirisch aantoonbare invloed van taal op de keuze van vrouwen voor STEM-beroepen, wordt er in dit project een instrument ontwikkeld om dienstverleners uit het Vlaamse onderwijslandschap en arbeidsmarkt competent te maken in het genderfair omschrijven van STEM-vacatures en studiebrochures.

Product(en)

Schrijfwijzer: De schrijfwijzer is een brochure waarin wetenschappelijke inzichten inzake de invloed van taalvormen (werkwoorden, adjectieven, titels) op studie- en beroepskeuzes, meer bepaald voor STEM-richtingen verzameld zijn. Deze inzichten zijn omgezet naar richtlijnen voor het opstellen van studiebrochures en vacatures middels genderstrategische taal. De schrijfwijzer is ontwikkeld als praktisch bruikbaar instrument, zo bevat het ook oefeningen.

Omschrijving uitvoerders

Karel de Grote Hogeschool
Contactpersoon: Dries Vervecken: dries.vervecken@KdG.be 

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33