't Mussennest

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

De bouw worstelt met een groot tekort aan arbeidskrachten. Tegelijkertijd geraken vrouwen in die sector nauwelijks aan de bak.

In het leerwerkproject ’t Mussennest toont De Sleutel dat het anders kan. Dankzij een gendersensitieve methodiek, gecombineerd met een goede samenwerking met de tewerkstellingsbegeleiders van de centra deeltijds onderwijs, probeert dit project de werkvloer in ’t Mussennest te vervrouwelijken.

Product(en)

Omschrijving uitvoerders

vzw De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen. Ze zetten zich in voor preventie, crisisopvang en ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33