Tijdsregistratie-applicatie voor intern personeel

Om de prestaties van het intern personeel van uw ESF-project correct te registreren, gebruikt u vanaf nu de tijdsregistratie-applicatie. Deze werkwijze vervangt de handtekeningen op een papieren aanwezigheidslijst. Zo helpt u mee aan een meer digitale en duurzame overheid.

Enkel door een correcte registratie van de prestaties van het intern personeel in deze applicatie kan u subsidies ontvangen voor uw ESF-project. Deze werkwijze biedt u rechtszekerheid over de gesubsidieerde uren. Een andere wijze van registreren is niet toegelaten.

We helpen u graag een handje bij het starten met werken met de tijdsregistratie-applicatie.