Uitnodiging deelname focus groep ESF project Re-integratie na Burn-out

Bij deze vragen wij jouw medewerking in een nieuw onderzoeksproject, uitgevoerd door Antwerp Management School, in partnerschap met de Vereniging van Erkende Stress en Burn-out Coaches en Mensura. Meer informatie over het project hieronder. We nodigen je uit om deel te nemen aan focus groep voor HR professionals en leidinggevenden (gemixte groep) om het thema verder te bespreken.

Een korte samenvatting over het project

De maatschappelijke uitdaging die we met dit project willen aanpakken is de re-integratie van werkenden na het beleven van een burn-out. We spelen hiermee in op de toenemende stijging van langdurig ziekteverzuim en meer specifiek gerelateerd aan burn-out. Cijfers laten immers zien dat dit een stijgende problematiek is in de samenleving. Het is een toegepast onderzoek project, gericht op innovatie en met design thinking als onderzoeksmethode. Het project heeft de doelstelling een integrale dienstverlening te ontwikkelen die inspeelt op de noden van jou als eindgebruiker (de persoon die een burn-out heeft gehad en werk wilt hervatten) en het steunnetwerk rondom deze persoon.

Het onderzoek zal de volgende vragen exploreren:

Welke hefbomen maken dat werknemers na burn-out snel en duurzaam hun werk hervatten.
Welke noden en behoeften hebben deze werknemers tijdens de re-integratie
Welke steun actoren komen allemaal kijken bij een succesvolle re-integratie
Welke noden en behoeften hebben deze steun actoren

Waar willen we jullie bij betrekken?

Tijdens de eerdere fases van ons onderzoek merken we dat de rol van de werkgever in het hervatten van werk een cruciale is. Uit de analyse is zowel de rol van de HR business partner als die van leidinggevende naar voren gekomen als rollen die belangrijk zijn maar waar we nog weinig over weten. Dit is waarom we een focus groep met jullie willen organiseren om zo betere inzichten te genereren in betekenis die deze rollen kunnen hebben wat betreft een geslaagde werkhervatting na burn-out.

Wat wint u erbij?

We staan aan de start van het project, waardoor uw participatie een zeer bepalende impact heeft voor het verdere verloop. Wij hopen door u vroeg te betrekken en geregeld opnieuw uw klankbord te zoeken, een oplossing te creëren die ook voor u een relevant zal blijken in uw dagelijks werk. U Leert met ons mee, en draagt bij aan een project met een belangrijke maatschappelijke finaliteit. Bovendien kunt u door deelname eens “onder de motorkap” van een project kijken waarin een service design methodologie wordt toegepast.

Wij horen graag of u interesse en tijd heeft om er op 27 maart bij te zijn. Registreren via mail naar eva.geluk@ams.ac.be

Data

De workshop gaat door op 27/03/2020 van 10 tot 12:30 (we voorzien een broodje)

Locatie

Antwerp Management School
Boogkeers 5, BE-2000 Antwerpen
Ingang op het Mechels Plein (groot wit gebouw).