Venus

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Het Venusproject focust op de problematiek van jongens in het secundair onderwijs. Aan de hand van onderzoeksresultaten wordt bekeken op welke manier hun slaagkansen verhoogd kunnen worden. Venus wil binnen het onderwijs inspelen op verschillen én gelijkenissen tussen leerlingen. Dit project staart zich niet blind op een ‘gelijke behandeling’ van jongens en meisjes, maar wil beide groepen de beste kansen bieden.

Product(en)

Een handleiding met achtergrondinformatie over de problematiek van jongens, over leerstijlen en over identiteitsontwikkeling, aangevuld met een praktisch deel, waarin aansluitende actieve werkvormen en concrete informatie over de klasimplementatie worden meegegeven.

Een leerstijlentest, gebaseerd op de leerstijlen van Kolb, die jongeren via een aantal vragen laat nadenken over hoe ze leren.

Een god(inn)test, die jongeren inzicht kunnen verschaffen in welke krachten hun gedrag, identiteitsvorming en keuzes sturen.

Omschrijving uitvoerders

De Dienst Beroepsopleiding van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming hield zich bezig met beroepsopleidingen in de breedst mogelijke zin.

 

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33