Wellness@Work

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Wellness@Work werkt rond een geïntegreerd gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid bij kmo's, dat zowel afgestemd is op de noden en behoeften van de medewerkers als op de bedrijfsstrategie.

Om de motivatie en betrokkenheid van (oudere)(vrouwelijke) werknemers te vergroten, gaat Wellness@Work op zoek naar nieuwe vormen van flexibele arbeidsorganisatie en comfortdiensten. Op een positieve manier ingrijpen in de organisatie- en bedrijfscultuur is het hoofddoel!

Er werd gewerkt rond volgende HR-thema’s, met bijzondere aandacht voor gender- en leeftijdsbewust HR-management:

  • strategisch kader van gender- en leeftijdsbewust HR-management;
  • opstellen van m/v-vacatures;
  • strategisch loonbeleid, afgestemd op de levensloop van medewerkers en de bedrijfsstrategie;
  • juridisch kader van flexibele arbeidsorganisatie;
  • flexibele arbeidsorganisatie vanuit de praktijk met Daikin Europe;
  • kinderopvang;
  • fit en gezond op het werk;
  • het Generatiepact en subsidiekanalen (Ervaringsfonds, Diversiteitsactieplannen, Social Act, Investors in People).

Product(en)

Het ESF-project Wellness@work ontwikkelde een interactief spel dat polst naar de tevredenheid van de werknemers in de onderneming. Deze toolkit werd zo ontwikkeld dat ondernemingen zelfstandig de werknemerstevredenheid kunnen meten en verbeteren. Deze tool kan een aanzet zijn tot een duurzaam beleid rond medewerkerstevredenheid in ondernemingen, vooral dan kmo’s.

Volgende producten werden ontwikkeld:

Omschrijving uitvoerders

De werkgeversorganisatie Voka Oost-Vlaanderen heeft dit product ontwikkeld.

Contactpersoon: Christel Geltmeyer: christel.geltmeyer@voka.be

Gevalideerd product

De producten van Wellness@work werden door een groep experten positief gevalideerd. Dit product werd daarna lichtjes herwerkt zodat het een algemeen inzetbaar HR-instrument is geworden. Het herwerkte product kreeg de naam: GPS Werken met de Glimlach.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33