Zorgondersteuning als brug naar de arbeidsmarkt

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Dit project wil onderzoeken of er meer werkzoekenden met een zorgtaak aan het werk zouden gaan, als er voorzien wordt in een zorgservice.

Tijdens dit project wordt empirisch onderzocht wat voor drempel een zorgtaak is bij werkzoekenden. Bovendien kunnen valabele en realistische oplossingsstrategieën worden uitgewerkt, met het oog op een reguliere inbedding.

Product(en)

Omschrijving uitvoerders

Vzw Werkwijzer (tijdens het genderproject vzw Doppersatelier) werkt reeds meer dan 25 jaar aan het wegwerken van belemmeringen, die de toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33