Openstaande oproepen

Deadline: 
donderdag, 30 juni, 2022

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten is een gerichte focus op competenties noodzakelijk.

Oproep
557
Deadline: 
woensdag, 15 juni, 2022

Deze oproep wenst een duurzame bijdrage te leveren aan zowel centrale beleidsdoelstellingen inzake activering van kwetsbare doelgroepen als aan de transversale doelstellingen van het
Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025.

Oproep
554
Deadline: 
woensdag, 15 juni, 2022

Deze oproep wenst een duurzame bijdrage te leveren aan de centrale beleidsdoelstellingen inzake activering van kwetsbare doelgroepen en aan de transversale doelstellingen van het Strategisch plan voor Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden.

Oproep
556

Dit is een gesloten oproep. Alle informatie vindt u in de nota in bijlage.

Oproep
555

Dit is een gesloten oproep. Alle informatie vindt u in de nota in bijlage. 

Oproep
545
Deadline: 
woensdag, 30 november, 2022

Wat? 

Met deze oproep willen we lokale besturen in Limburg aanzetten om op lokaal niveau (bv op niveau van een stad, gemeente of wijk) actief de mogelijkheden te verkennen en stappen te zetten om samen met lokale stakeholders een leerecosysteem uit te bouwen dat alle kansen in de omgeving voor talentontwikkeling optimaal benut. 

Oproep
494

Deze oproep richt zich exclusief tot organisaties die een project uitvoerden binnen oproep 393 ‘Innovatie door exploratie’ en oproep 394 ‘Innovatie door adaptatie’. Met deze oproep ondersteunen we organisaties die een succesvolle pilot uitvoerden en impact aantoonden om de ontwikkelde dienstverlening op te schalen.