Openstaande oproepen

Wat?

Deze opdracht voorziet in het ondersteunen van proeftuinen doorstroom en omvat het opzetten van een sector brede strategie en aanpak voor de duurzame samenwerking tussen sociale economie bedrijven en reguliere organisaties in de zorg- en welzijnssector in het kader van doorstroom, het repliceren en ondersteunen van nieuwe proeftuinen in de woon- en zorgcentra in Vlaanderen en het opzetten van innovatieve proeftuinen in de zorg- en welzijnssector.

Oproep
443

Wat?
Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in bedrijven en organisaties in Vlaanderen.

Oproep
437

Wat?

Een job waarin je....
… inspraak hebt in de planning
… niet het gevoel gevoel hebt dat zaken boven je hoofd beslist worden
… kan bijleren
… mag meedenken
… jouw aandeel duidelijk herkent
In zo’n job kan je het beste van jezelf geven. Zulke jobs zijn werkbaar en dat is wat we beogen in deze oproep: het creëren van werkbare jobs in wendbare organisaties.

Met projecten binnen deze oproep willen wij het werkbaar werk in Vlaanderen verbeteren door organisaties te stimuleren de arbeid op een andere manier te organiseren.

Oproep
436

Wat?

Met projecten binnen deze oproep willen we de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt
verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Een duurzaam
loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Enerzijds
schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer
gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het beleid gericht op het waarborgen van de

Oproep
434

Wat?

SWITCH: Werkplekuitwisseling voor werknemers– leren door beleving vanuit ervaring.

De focus van deze oproep ligt op het versterken van competenties en talenten van werknemers op een
vernieuwende en verrijkende manier. Individuele werknemers krijgen de kans om mee te draaien in een
andere, nieuwe, prikkelende werkomgeving en scherpen on-the-job hun competenties en talenten aan. Via
deze oproep willen we pilootprojecten stimuleren die als inspirator kunnen dienen voor projecten in de
toekomst.