Openstaande oproepen

Oproep
494

Deze oproep richt zich exclusief tot organisaties die een project uitvoerden binnen oproep 393 ‘Innovatie door exploratie’ en oproep 394 ‘Innovatie door adaptatie’. Met deze oproep ondersteunen we organisaties die een succesvolle pilot uitvoerden en impact aantoonden om de ontwikkelde dienstverlening op te schalen.

Oproep
490
Deadline: 
maandag, 31 augustus, 2020

Wat?

Dit is een bisversie van de ESF-oproep 457 “Outreach & Activering” die gelanceerd werd op 6 maart 2019 en waarbinnen op 24 september 68 projecten werden goedgekeurd. De projecten gingen van start tussen 1 oktober 2019 en 1 januari 2020 en lopen af op 31 december 2021.
Verscheidene recente consultatierondes tonen een actuele nood voor een uitbreiding van desbetreffend aanbod.

Oproep
488
Deadline: 
vrijdag, 21 augustus, 2020

Via deze oproep willen we ondernemingen (en hun werknemers), met een aanbod van gerichte, efficiënte en toegankelijke opleidingen ondersteunen in het verhogen van hun maturiteit op vlak van cybersecurity.

Oproep
482
Deadline: 
dinsdag, 30 juni, 2020

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het concept van duale leerkrachten? Interesse om als sector- of werkgeversorganisatie mee je schouders te zetten om duale leerkrachten te introduceren in Vlaanderen. Werk een projectvoorstel uit en neem deel aan de oproep ‘duale leerkrachten’ van ESF Vlaanderen.

Oproep
480
Deadline: 
dinsdag, 30 juni, 2020

‘Wil jij aan Duaal Leren een impuls geven?’
Deze oproep wil de instroom van leerlingen in duale opleidingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen verhogen en voorzien in een kwalitatief aanbod aan duale opleidingen met goede kansen op de arbeidsmarkt.

Oproep
481
Deadline: 
maandag, 15 juni, 2020

Met deze oproep wil ESF Vlaanderen de dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt versterken door het opzetten van Vlaamse en transnationale partnerschappen. Met deze projecten streven we naar ‘mutual learning’ en implementatiemogelijkheden voor de Vlaamse arbeidsmarkt.

Oproep
478
Deadline: 
zondag, 31 mei, 2020

ESF en VDAB gaan via deze oproep op zoek naar organisaties die een ondersteunend aanbod, onder de vorm van een groepsaanbod, voor de werk-welzijnsbemiddeling van VDAB willen aanbieden.

Oproep
472
Deadline: 
dinsdag, 30 juni, 2020

Met deze oproep willen we proeftuinen financieren die de mogelijkheden en randvoorwaarden van de deelname van werkenden aan beroeps- en onderwijskwalificerende trajecten verkennen, met het oog op zowel scholing, bijscholing en omscholing. De opleidingen moeten passen binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) en leiden tot een onderwijs- of beroepskwalificatie.